Siri Webinar EA: Penjajaran Pelan Strategik Digital dgn EA dan Transformasi Digital

Muat Turun Slaid

Pemimpin business dan IT perlu menyelaraskan dan menjajarkan strategi organisasi bagi mencapai ketangkasan (agility) dan kepantasan perkhidmatan dengan nilai business (business value) melalui strategi pendigitalan dan rangka kerja Enterprise Architecture (EA).

Dengan applikasi Pelan Strategik Digital kedalam rangka kerja sesebuah organisasi, antara kesan-kesan yang bakal diperhati adalah:

  • -Rapatnya jurang antara aspek business dan IT
  • -Perumusan strategi IT dalan sesuatu jangka masa
  • -Penentuan and pengawalan selia bagaimana IT dapat meningkatkan keupayaan business dalam merealisasikan matlamat organisasi

Butiran Webinar

  • -Tarikh: 13 Julai 2020 (Selasa)
  • -Masa: 9:00 – 10:30 pagi
  • -Speaker: Hasan Ganny, Chief Digital Officer, ATD Solution

Webinar ini akan membentangkan amalan baik (best practices) dan pendekatan penyelarasan Pelan Strategik Digital.

Webinar ini juga akan membincangkan bagaimana melalui gabungan strategi yang strategik dan holistik ini akan membawa kepada peningkatan keupayaan business dan ICT yang lebih besar di sektor awam dan seterusnya berupaya mencapai hasrat negara ekonomi digital.You might also be interested in...